Abacus cooperativa tanca el 2012 amb unes vendes de 87,8 milions d’euros

Abacus cooperativa va aprovar el passat 30 de maig en Assemblea General els resultats econòmics de l’exercici 2012, segons els quals la cooperativa ha assolit uns ingressos de 87.779.851 euros i un resultat net que se situa en els 205.827 euros.

Abacus ha obtingut un cash flow positiu de 4.104.595 euros, una suma molt similar a l’any anterior, mentre que l’exercici de 2012 ha suposat un increment en els fons propis de la cooperativa, que ascendeixen a un total de 16.286.952 euros. Les inversions durant el passat 2012 van ascendir als 2,6 milions d’euros, xifra que representa un increment del voltant d’un 33% respecte l’exercici anterior i que s’ha destinat, principalment, a la implantació del sistema SAP i a l’obertura de nous establiments. A més, la cooperativa ha tancat 2012 amb 751.574 socis i sòcies de consum, un 3,3% més que l’any anterior

D’altra banda, durant l’Assemblea General es va presentar el Pla Estratègic de la cooperativa 2013-2015, un projecte col•laboratiu en el qual han treballat més de 100 persones i que ha de traçar l’estratègia d’Abacus durant els propers anys. La prioritat, desenvolupar una nova cultura organitzacional –basada en l’empoderament dels socis treballadors i la capacitat de lideratge– com a centre de tota l’estratègia, ja que ha de ser el motor que faciliti els canvis operatius per assolir la resta d’objectius. Entre ells, la millora de l’eficiència i la rendibilitat de la cooperativa, la recuperació de les vendes i la fidelització dels socis i clients.

Secció de llibre infantil a l’establiment Abacus de Terrassa. Juntament amb la papereria són dos dels segments que més bon comportament han mostrat en les vendes de 2012.

Abacus cooperativa tanca el 2012 amb unes vendes de 87,8 milions d’euros

Abacus cooperativa va aprovar el passat 30 de maig en Assemblea General els resultats econòmics de l’exercici 2012, segons els quals la cooperativa ha assolit uns ingressos de 87.779.851 euros i un resultat net que se situa en els 205.827 euros.

Abacus ha obtingut un cash flow positiu de 4.104.595 euros, una suma molt similar a l’any anterior, mentre que l’exercici de 2012 ha suposat un increment en els fons propis de la cooperativa, que ascendeixen a un total de 16.286.952 euros. Les inversions durant el passat 2012 van ascendir als 2,6 milions d’euros, xifra que representa un increment del voltant d’un 33% respecte l’exercici anterior i que s’ha destinat, principalment, a la implantació del sistema SAP i a l’obertura de nous establiments. A més, la cooperativa ha tancat 2012 amb 751.574 socis i sòcies de consum, un 3,3% més que l’any anterior

D’altra banda, durant l’Assemblea General es va presentar el Pla Estratègic de la cooperativa 2013-2015, un projecte col•laboratiu en el qual han treballat més de 100 persones i que ha de traçar l’estratègia d’Abacus durant els propers anys. La prioritat, desenvolupar una nova cultura organitzacional –basada en l’empoderament dels socis treballadors i la capacitat de lideratge– com a centre de tota l’estratègia, ja que ha de ser el motor que faciliti els canvis operatius per assolir la resta d’objectius. Entre ells, la millora de l’eficiència i la rendibilitat de la cooperativa, la recuperació de les vendes i la fidelització dels socis i clients.

Secció de llibre infantil a l’establiment Abacus de Terrassa. Juntament amb la papereria són dos dels segments que més bon comportament han mostrat en les vendes de 2012.