Barcelona, capital tecnològica

CC per Ralf Roletschek

Un estudi recent realitzat pel clúster Barcelona Tech City, abans Ecommerce&Tech Barcelona, indica que les empreses del sector digital amb base a la ciutat (moltes amb projectes internacionals) van facturar un total de 6.000 milions d’euros al 2014, una dada que suposa un increment del 200% respecte a l’any anterior.

Barcelona recull els fruits de l’esforç fet durant anys per esdevenir un pol d’atracció del sector digital, una indústria jove, innovadora i amb futur, que connecta la ciutat al món alhora que contracta treballadors locals. Només al 2014, 9.500 persones hi van començar a treballar en el sector.

Aquesta notícia del Diari Ara en parla amb més profunditat: El sector digital emergeix com un dels motors de l’economia barcelonina.

Barcelona, capital tecnològica

CC per Ralf Roletschek

Un estudi recent realitzat pel clúster Barcelona Tech City, abans Ecommerce&Tech Barcelona, indica que les empreses del sector digital amb base a la ciutat (moltes amb projectes internacionals) van facturar un total de 6.000 milions d’euros al 2014, una dada que suposa un increment del 200% respecte a l’any anterior.

Barcelona recull els fruits de l’esforç fet durant anys per esdevenir un pol d’atracció del sector digital, una indústria jove, innovadora i amb futur, que connecta la ciutat al món alhora que contracta treballadors locals. Només al 2014, 9.500 persones hi van començar a treballar en el sector.

Aquesta notícia del Diari Ara en parla amb més profunditat: El sector digital emergeix com un dels motors de l’economia barcelonina.