Charlie Hebdo: Protegiu l’humor

El terrible atemptat del 7 de gener contra la redacció del setmanari satíric francés Charlie Hebdo a París, en el qual han mort ja 12 ninotaires, no és només un atac a la publicació ni a les persones que hi treballaven. El setmanari ha estat des de fa anys el cap de turc davant l’islamisme polític radical, que tolera malament l’estil irreverent de la premsa europea.

Els límits de la llibertat d’expressió és una qüestió delicada sobre la qual cal no deixar mai de reflexionar i debatre. Però en tot cas, irreverent o no, políticament correcte o incorrecte, de bon o de mal gust, l’humor és una forma d’expressió imprescindible en democràcia i en qualsevol convivència sana, mai a gust de tots i sovint motiu d’ira per a alguns. Per això cal fer tot el possible per protegir-lo.

Charlie Hebdo: Protegiu l’humor

El terrible atemptat del 7 de gener contra la redacció del setmanari satíric francés Charlie Hebdo a París, en el qual han mort ja 12 ninotaires, no és només un atac a la publicació ni a les persones que hi treballaven. El setmanari ha estat des de fa anys el cap de turc davant l’islamisme polític radical, que tolera malament l’estil irreverent de la premsa europea.

Els límits de la llibertat d’expressió és una qüestió delicada sobre la qual cal no deixar mai de reflexionar i debatre. Però en tot cas, irreverent o no, políticament correcte o incorrecte, de bon o de mal gust, l’humor és una forma d’expressió imprescindible en democràcia i en qualsevol convivència sana, mai a gust de tots i sovint motiu d’ira per a alguns. Per això cal fer tot el possible per protegir-lo.