El Port de Barcelona aposta pel gas natural

El Port de Barcelona va signar ahir un conveni amb Gas Natural Fenosa per tal d’impulsar l’ús del gas natural com a combustible alternatiu en el recinte portuari. L’acord inclou l’ús del gas tant pel que fa a la mobilitat marítima –propulsió de vaixells i embarcacions de servei– com a la terrestre –vehicles de transport i maquinària de treball–, a través d’actuacions destinades a la reducció d’emissions contaminants i a l’estalvi de combustibles convencionals en les activitats portuàries.

La iniciativa segueix una tendència que avança en el sector marítim i que aposta per l’ús del gas natural liquat (GNL) com a alternativa més econòmica i més eficient en els combustibles usats en els vaixells i camions d’arreu del món. Una tendència que respon a la necessitat de reduir les emissions de contaminants i a les exigències, cada cop més estrictes afortunadament, de la Unió Europea pel que fa a objectius de reducció d’emissions –acompanyades de la creixent cultura per la sostenibilitat.

La UE s’ha marcat com a objectiu reduir les emissions del sector del transport en un 60% l’any 2050. I entre els accions empreses en l’àmbit de l’Organització Marítima Internacional (IMO) hi ha l’entrada en vigor, l’1 de gener de 2015, de les zones ECA (Emissions Control Area) al mar Bàltic i al mar del Nord, que especifiquen que només els vaixells menys contaminants podran operar en aquestes costes. Això es tradueix en limitacions específiques en les emissions d’òxid de nitrogen (NOx), d’òxid de sofre (SOx) i de diòxid de carboni (CO₂).

L’aposta del Port de Barcelona pel gas natural com a combustible persegueix tres objectius principals. D’una banda, millorar la qualitat de l’airede l’entorn portuari i, per extensió, de tota la ciutat i l’àrea metropolitana. En segon lloc, contribuir a fer més competitius els sectors logístic i de transport, en la mesura que es tracta d’un combustible més econòmic que, a més, redueix la petjada ambiental de les cadenes logístiques. I per últim, la consolidació de Barcelona com a hub logístic a través de la captació de tràfics dependents del proveïment de gas natural liquat (GNL).

Es tracta, en definitiva, d’una iniciativa en línia amb el que estableix el Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire 2011-2015 i que tindrà un impacte positiu en la qualitat de l’aire de la ciutat i l’àrea metropolitana. Esperem que en sigui un exemple.

Acte de signatura del conveni entre el Port de Barcelona i Gas Natural Fenosa

El Port de Barcelona aposta pel gas natural

El Port de Barcelona va signar ahir un conveni amb Gas Natural Fenosa per tal d’impulsar l’ús del gas natural com a combustible alternatiu en el recinte portuari. L’acord inclou l’ús del gas tant pel que fa a la mobilitat marítima –propulsió de vaixells i embarcacions de servei– com a la terrestre –vehicles de transport i maquinària de treball–, a través d’actuacions destinades a la reducció d’emissions contaminants i a l’estalvi de combustibles convencionals en les activitats portuàries.

La iniciativa segueix una tendència que avança en el sector marítim i que aposta per l’ús del gas natural liquat (GNL) com a alternativa més econòmica i més eficient en els combustibles usats en els vaixells i camions d’arreu del món. Una tendència que respon a la necessitat de reduir les emissions de contaminants i a les exigències, cada cop més estrictes afortunadament, de la Unió Europea pel que fa a objectius de reducció d’emissions –acompanyades de la creixent cultura per la sostenibilitat.

La UE s’ha marcat com a objectiu reduir les emissions del sector del transport en un 60% l’any 2050. I entre els accions empreses en l’àmbit de l’Organització Marítima Internacional (IMO) hi ha l’entrada en vigor, l’1 de gener de 2015, de les zones ECA (Emissions Control Area) al mar Bàltic i al mar del Nord, que especifiquen que només els vaixells menys contaminants podran operar en aquestes costes. Això es tradueix en limitacions específiques en les emissions d’òxid de nitrogen (NOx), d’òxid de sofre (SOx) i de diòxid de carboni (CO₂).

L’aposta del Port de Barcelona pel gas natural com a combustible persegueix tres objectius principals. D’una banda, millorar la qualitat de l’airede l’entorn portuari i, per extensió, de tota la ciutat i l’àrea metropolitana. En segon lloc, contribuir a fer més competitius els sectors logístic i de transport, en la mesura que es tracta d’un combustible més econòmic que, a més, redueix la petjada ambiental de les cadenes logístiques. I per últim, la consolidació de Barcelona com a hub logístic a través de la captació de tràfics dependents del proveïment de gas natural liquat (GNL).

Es tracta, en definitiva, d’una iniciativa en línia amb el que estableix el Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire 2011-2015 i que tindrà un impacte positiu en la qualitat de l’aire de la ciutat i l’àrea metropolitana. Esperem que en sigui un exemple.

Acte de signatura del conveni entre el Port de Barcelona i Gas Natural Fenosa