EolicCat insta als polítics catalans a reactivar el sector eòlic

EolicCat- Associació Eòlica de Catalunya va demanar el passat 9 de setembre als representants polítics presents a la jornada “Catalunya, cap a l’autosuficiència energètica: objectius 2020. El paper de l’energia eòlica” la reactivació del sector eòlic per tal de complir amb els objectius climàtics i energètics de la Unió Europea i el PECAC 2012-2020 i activar les economies locals.

En concret, EolicCat ha dissenyat un full de ruta per reactivar el sector i poder competir a les futures subhastes previstes pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (MINETUR), que passa per desenvolupar les següents accions:

  • Modificar el mapa d’implantació eòlica per tal d’habilitar zones de més de 3.200 hores equivalents.
  • Endegar una modificació de la legislació que permeti desenvolupar nous projectes de parcs eòlics de més de 10 MW.
  • Finalitzar la tramitació d’aquells projectes que els promotors considerin viables i que actualment es troben en fase de tramitació.
  • Coordinar amb REE la planificació de la connexió dels objectius de potència eòlica que determini el Govern de Catalunya per als anys 2020 i 2030 (disponibilitat de capacitat d’evacuació a les xarxes de transport i/o distribució).

Per tal de desenvolupar aquestes accions, la patronal eòlica catalana proposa la creació d’una comissió de treball conjunta entre Eoliccat i l’Administració així com d’un nou càrrec que agiliti la tramitació dels parcs eòlics, la creació de nous protocols d’actuació per tal de resoldre traves administratives i la imposició de “tempos” a acomplir pels funcionaris per tal d’impulsar la tramitació.

Aquest full de ruta es recull en l’informe “Oportunitats per a Catalunya d’un major desenvolupament i òptima implantació de l’energia eòlica en l’horitzó de l’any 2020”, presentat per EolicCat en el decurs de la jornada que va comptar amb la participació dels màxims representants empresarials del sector i de les forces polítiques que es presentaven a les eleccions al Parlament de Catalunya.

Horitzó 2020

Per tal d’assolir els objectius climàtics i energètics de la Unió Europea per al 2020, a Espanya cal posar en servei entre 4.533 i 6.473 MW nous de capacitat de generació eòlica. En aquest context, el desenvolupament actual de l’energia eòlica a Catalunya és del tot insuficient per assolir tant aquests objectius com els de penetració d’electricitat renovable en el sistema elèctric de Catalunya previstos al PECAC 2012 – 2020. A més, la legislació catalana actual no permet la tramitació de nous parcs eòlics de més de 10 MW i les restriccions ambientals no permeten accedir a les zones d’alt potencial eòlic, amb les que es podria competir quan s’iniciïn les subhastes anunciades pel MINETUR.

Per això, EolicCat demana a la Generalitat de Catalunya que creï les condicions per ampliar la capacitat de generació eòlica a Catalunya en l’equivalent, com a mínim, al 20% de la nova potència eòlica que l’Estat espanyol preveu serà necessari posar en servei abans de l’any 2020. Aquest objectiu equival aproximadament al pes que, en el conjunt de l’Estat el 2014, han tingut tant l’economia catalana —un 18,9% del PIB total— com el consum d’electricitat de Catalunya —un 18,8% del total, segons l’ICAEN—.

La reactivació del sector, una oportunitat

L’energia eòlica és la tecnologia més desenvolupada de les energies renovables, juga un paper rellevant en el subministrament elèctric arreu del món, a Espanya i Catalunya, així com en la descarbonització del sector elèctric, un factor fonamental en la lluita contra el canvi climàtic. A més, actualment és competitiva econòmicament en relació amb les altres energies i contribueix fortament en l’activació de les economies locals, gràcies a la inversió en el territori i a la generació de llocs de treball.

En aquest sentit, el Consell Mundial de l’Energia Eòlica (GWEC en les sigles en anglès) estima en l’infome Global Wind Energy Outlook 2014 que l’any 2030 l’eòlica subministraria entre el 17-19% de la demanda elèctrica mundial, creant més de dos milions de nous llocs de treball i reduint les emissions de CO2 en més de 3.000 milions de tones cada any. La penetració de l’energia eòlica en la cobertura de la demanda elèctrica global suposaria entre el 25 i el 30% el 2050. En el cas de l’Estat, l’any 2014 l’eòlica va ser la segona tecnologia en el sistema elèctric a l’Estat espanyol, amb una producció de 51 TWh i una cobertura de la demanda elèctrica del 20,4%.

EolicCat insta als polítics catalans a reactivar el sector eòlic

EolicCat- Associació Eòlica de Catalunya va demanar el passat 9 de setembre als representants polítics presents a la jornada “Catalunya, cap a l’autosuficiència energètica: objectius 2020. El paper de l’energia eòlica” la reactivació del sector eòlic per tal de complir amb els objectius climàtics i energètics de la Unió Europea i el PECAC 2012-2020 i activar les economies locals.

En concret, EolicCat ha dissenyat un full de ruta per reactivar el sector i poder competir a les futures subhastes previstes pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (MINETUR), que passa per desenvolupar les següents accions:

  • Modificar el mapa d’implantació eòlica per tal d’habilitar zones de més de 3.200 hores equivalents.
  • Endegar una modificació de la legislació que permeti desenvolupar nous projectes de parcs eòlics de més de 10 MW.
  • Finalitzar la tramitació d’aquells projectes que els promotors considerin viables i que actualment es troben en fase de tramitació.
  • Coordinar amb REE la planificació de la connexió dels objectius de potència eòlica que determini el Govern de Catalunya per als anys 2020 i 2030 (disponibilitat de capacitat d’evacuació a les xarxes de transport i/o distribució).

Per tal de desenvolupar aquestes accions, la patronal eòlica catalana proposa la creació d’una comissió de treball conjunta entre Eoliccat i l’Administració així com d’un nou càrrec que agiliti la tramitació dels parcs eòlics, la creació de nous protocols d’actuació per tal de resoldre traves administratives i la imposició de “tempos” a acomplir pels funcionaris per tal d’impulsar la tramitació.

Aquest full de ruta es recull en l’informe “Oportunitats per a Catalunya d’un major desenvolupament i òptima implantació de l’energia eòlica en l’horitzó de l’any 2020”, presentat per EolicCat en el decurs de la jornada que va comptar amb la participació dels màxims representants empresarials del sector i de les forces polítiques que es presentaven a les eleccions al Parlament de Catalunya.

Horitzó 2020

Per tal d’assolir els objectius climàtics i energètics de la Unió Europea per al 2020, a Espanya cal posar en servei entre 4.533 i 6.473 MW nous de capacitat de generació eòlica. En aquest context, el desenvolupament actual de l’energia eòlica a Catalunya és del tot insuficient per assolir tant aquests objectius com els de penetració d’electricitat renovable en el sistema elèctric de Catalunya previstos al PECAC 2012 – 2020. A més, la legislació catalana actual no permet la tramitació de nous parcs eòlics de més de 10 MW i les restriccions ambientals no permeten accedir a les zones d’alt potencial eòlic, amb les que es podria competir quan s’iniciïn les subhastes anunciades pel MINETUR.

Per això, EolicCat demana a la Generalitat de Catalunya que creï les condicions per ampliar la capacitat de generació eòlica a Catalunya en l’equivalent, com a mínim, al 20% de la nova potència eòlica que l’Estat espanyol preveu serà necessari posar en servei abans de l’any 2020. Aquest objectiu equival aproximadament al pes que, en el conjunt de l’Estat el 2014, han tingut tant l’economia catalana —un 18,9% del PIB total— com el consum d’electricitat de Catalunya —un 18,8% del total, segons l’ICAEN—.

La reactivació del sector, una oportunitat

L’energia eòlica és la tecnologia més desenvolupada de les energies renovables, juga un paper rellevant en el subministrament elèctric arreu del món, a Espanya i Catalunya, així com en la descarbonització del sector elèctric, un factor fonamental en la lluita contra el canvi climàtic. A més, actualment és competitiva econòmicament en relació amb les altres energies i contribueix fortament en l’activació de les economies locals, gràcies a la inversió en el territori i a la generació de llocs de treball.

En aquest sentit, el Consell Mundial de l’Energia Eòlica (GWEC en les sigles en anglès) estima en l’infome Global Wind Energy Outlook 2014 que l’any 2030 l’eòlica subministraria entre el 17-19% de la demanda elèctrica mundial, creant més de dos milions de nous llocs de treball i reduint les emissions de CO2 en més de 3.000 milions de tones cada any. La penetració de l’energia eòlica en la cobertura de la demanda elèctrica global suposaria entre el 25 i el 30% el 2050. En el cas de l’Estat, l’any 2014 l’eòlica va ser la segona tecnologia en el sistema elèctric a l’Estat espanyol, amb una producció de 51 TWh i una cobertura de la demanda elèctrica del 20,4%.