Frau al consumidor

Les proves realitzades per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) en hamburgueses suposadament de boví,  distribuïdes a alguns supermercats espanyols, han revelat que en 2 dels 20 casos contenien carn de cavall. Tot i que aquesta detecció no implica un perill per a la salut sí constitueix un clar frau al consumidor que, d’acord amb la informació visible a l’etiqueta del producte, creia comprar hamburgueses de carn 100% bovina.

Més enllà de l’engany i de la poca qualitat dels productes carnis que han detectat les anàlisis, aquest cas posa en evidència una qüestió que malauradament no apareix per primer cop entre titulars, com és la manca de rigor en no poques ocasions a l’hora de vetllar per la qualitat del producte i el compliment amb les normatives de salut i seguretat.

Aquest relaxament resulta extremadament sensible en un sector com l’alimentari, altament susceptible a rumors o informacions negatives pels efectes que aquesta alimentació pot tenir en el nostre benestar i salut. I és en aquest context que l’anomenada Responsabilitat Social Corporativa de les empreses pren rellevància, en relació a valors corporatius imprescindibles −com la transparència, la millora continua, la innovació o les bones pràctiques en seguretat i salut−, així com des de l’estricte compliment de les obligacions i compromisos, tant legals com ètics, que de la seva activitat se’n deriva. Vetllar per tal que la composició d’un determinat producte alimentari descrita en l’etiqueta sigui rigorosament certa n’és un bon exemple.

Frau al consumidor

Les proves realitzades per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) en hamburgueses suposadament de boví,  distribuïdes a alguns supermercats espanyols, han revelat que en 2 dels 20 casos contenien carn de cavall. Tot i que aquesta detecció no implica un perill per a la salut sí constitueix un clar frau al consumidor que, d’acord amb la informació visible a l’etiqueta del producte, creia comprar hamburgueses de carn 100% bovina.

Més enllà de l’engany i de la poca qualitat dels productes carnis que han detectat les anàlisis, aquest cas posa en evidència una qüestió que malauradament no apareix per primer cop entre titulars, com és la manca de rigor en no poques ocasions a l’hora de vetllar per la qualitat del producte i el compliment amb les normatives de salut i seguretat.

Aquest relaxament resulta extremadament sensible en un sector com l’alimentari, altament susceptible a rumors o informacions negatives pels efectes que aquesta alimentació pot tenir en el nostre benestar i salut. I és en aquest context que l’anomenada Responsabilitat Social Corporativa de les empreses pren rellevància, en relació a valors corporatius imprescindibles −com la transparència, la millora continua, la innovació o les bones pràctiques en seguretat i salut−, així com des de l’estricte compliment de les obligacions i compromisos, tant legals com ètics, que de la seva activitat se’n deriva. Vetllar per tal que la composició d’un determinat producte alimentari descrita en l’etiqueta sigui rigorosament certa n’és un bon exemple.