Grup Julià aconsegueix unes vendes de 242 milions d’euros en 2012

Josep F. Adell, conseller delegat de Grup Julià

Josep F. Adell, conseller delegat de Grup Julià

Grup Julià ha tancat l’exercici 2012 amb una facturació pròxima als 242 milions d’euros, cosa que suposa un increment del 12% respecte a l’exercici anterior, en què la facturació va arribar als 216 milions d’euros.

Durant el 2012 el grup ha invertit un total de 10 milions d’euros i ha creat 40 nous llocs de treball, fins a arribar actualment als 1.055 empleats.

El negoci internacional cada vegada agafa més protagonisme en la facturació de la companyia. Així, el 2012, la distribució aproximada de les vendes ha estat d’un 61% en l’àmbit internacional i d’un 39% en el mercat espanyol, una tendència que seguirà accentuant-se en el futur.

La divisió de turisme, la que té més pes en el grup, ha experimentat un creixement del 12,5%  en obtenir unes vendes de més de 180 milions d’euros. El negoci de turisme receptiu de Julià Travel ha experimentat un creixement de vendes del 34% respecte al 2011 i, gràcies al llançament de Gourmet Bus a Barcelona, ha contribuït a afermar la marca com a especialista en turisme receptiu urbà.

Quant a les filials internacionals del grup dedicades al turisme emissor, Julià Tours Mèxic ha registrat el millor resultat de la seva trajectòria amb un increment del 34% respecte al 2011, mentre que la marca a l’Argentina s’ha consolidat en la primera posició del seu mercat, amb una facturació un 21% superior a la de l’exercici anterior.

La divisió de bus turístic és la que més ha crescut amb una facturació un 74% superior a la de l’any anterior. D’entre els diferents serveis de bus turístic que gestiona Grup Julià, Barcelona, Madrid i Mèxic City Tour són els que  més bons resultats han obtingut.

El negoci de transport de viatgers, Autocares Julià, ha aconseguit mantenir les vendes, malgrat la reducció de preus, gràcies a una més gran captació de clients. Les línies regulars han millorat considerablement els seus resultats, fruit de la renovació de vehicles i la creixent substitució del vehicle privat pel transport públic.

En línia amb els últims exercicis, el 2013 Grup Julià centrarà els seus esforços en la diversificació i la innovació dels seus productes i serveis i en la internacionalització dels seus negocis i operacions. El grup preveu unes inversions de més de 10 milions d’euros el 2013.

Grup Julià aconsegueix unes vendes de 242 milions d’euros en 2012

Josep F. Adell, conseller delegat de Grup Julià

Josep F. Adell, conseller delegat de Grup Julià

Grup Julià ha tancat l’exercici 2012 amb una facturació pròxima als 242 milions d’euros, cosa que suposa un increment del 12% respecte a l’exercici anterior, en què la facturació va arribar als 216 milions d’euros.

Durant el 2012 el grup ha invertit un total de 10 milions d’euros i ha creat 40 nous llocs de treball, fins a arribar actualment als 1.055 empleats.

El negoci internacional cada vegada agafa més protagonisme en la facturació de la companyia. Així, el 2012, la distribució aproximada de les vendes ha estat d’un 61% en l’àmbit internacional i d’un 39% en el mercat espanyol, una tendència que seguirà accentuant-se en el futur.

La divisió de turisme, la que té més pes en el grup, ha experimentat un creixement del 12,5%  en obtenir unes vendes de més de 180 milions d’euros. El negoci de turisme receptiu de Julià Travel ha experimentat un creixement de vendes del 34% respecte al 2011 i, gràcies al llançament de Gourmet Bus a Barcelona, ha contribuït a afermar la marca com a especialista en turisme receptiu urbà.

Quant a les filials internacionals del grup dedicades al turisme emissor, Julià Tours Mèxic ha registrat el millor resultat de la seva trajectòria amb un increment del 34% respecte al 2011, mentre que la marca a l’Argentina s’ha consolidat en la primera posició del seu mercat, amb una facturació un 21% superior a la de l’exercici anterior.

La divisió de bus turístic és la que més ha crescut amb una facturació un 74% superior a la de l’any anterior. D’entre els diferents serveis de bus turístic que gestiona Grup Julià, Barcelona, Madrid i Mèxic City Tour són els que  més bons resultats han obtingut.

El negoci de transport de viatgers, Autocares Julià, ha aconseguit mantenir les vendes, malgrat la reducció de preus, gràcies a una més gran captació de clients. Les línies regulars han millorat considerablement els seus resultats, fruit de la renovació de vehicles i la creixent substitució del vehicle privat pel transport públic.

En línia amb els últims exercicis, el 2013 Grup Julià centrarà els seus esforços en la diversificació i la innovació dels seus productes i serveis i en la internacionalització dels seus negocis i operacions. El grup preveu unes inversions de més de 10 milions d’euros el 2013.