Grupo Julià tanca el 2013 amb unes vendes de 274 milions d’euros

Grupo Julià ha tancat l’exercici 2013 amb una facturació que s’apropa als 274 milions d’euros. Aquesta xifra suposa un increment del 12,9% en relació a l’exercici anterior, que va arribar als 242 milions. Al llarg del 2013, el grup ha incorporat cinc nous serveis de bus i tren turístic i ha creat 70 nous llocs de treball, arribant així als 1.124 empleats. Les inversions del grup han estat d’11 milions d’euros.

Consolidant la tendència dels anys anteriors, el negoci internacional agafa cada vegada més protagonisme en la facturació de la companyia. Així, en 2013, la distribució aproximada de les vendes ha estat d’un 65,8% en l’àmbit internacional ­i un 34,2% en el mercat espanyol, tendència que es continuarà accentuant els propers anys segons les previsions.

La divisió de turisme, la de més pes dins el grup, és també la que ha experimentat un creixement més gran a l’obtenir unes vendes de més 216 milions d’euros (19,34%, un creixement gairebé 7 punts més alt que l’any anterior). Concretament, Julià Travel és el negoci que ha presentat un major augment de vendes (15%) en comparació a l’exercici passat. En el cas de Julià Central de Viajes, els nous acords comercials han implicat un increment de la facturació del 9% en relació al 2012.

Pel que fa a les filials internacionals del grup dedicades al turisme emissor, Julià Tours Argentina ha augmentat la seva facturació un 27%, consolidant així la primera posició en aquest  mercat. També Julià Tours Mèxic obté resultats positius, aconseguint un rècord de vendes i superant en un 5% les de 2012, mentre que l’activitat del grup a Puerto Rico, mercat encara en període de recuperació econòmica, ha sofert un descens del 2% en la facturació de 2013.

La divisió de bus i tren turístic, que aquest 2013 ha incorporat 5 nous serveis —autobusos a Miami i Sant Sebastià i trens a Girona, Sant Sebastià i Granada—, ha generat una facturació total de més de 34 milions d’euros, un 4,25% més que l’any anterior.

Per últim, en relació al negoci de transport de viatgers, Autocares Julià, ha vist créixer les seves vendes en un 1%.

Seguint la línea dels últims anys, aquest 2014 Grupo Julià centrarà els seus esforços en la diversificació i innovació dels seus productes i serveis i en la internacionalització dels negocis i operacions. El grup preveu unes inversions de més de 14 milions d’euros pel proper any.

Grupo Julià tanca el 2013 amb unes vendes de 274 milions d’euros

Grupo Julià ha tancat l’exercici 2013 amb una facturació que s’apropa als 274 milions d’euros. Aquesta xifra suposa un increment del 12,9% en relació a l’exercici anterior, que va arribar als 242 milions. Al llarg del 2013, el grup ha incorporat cinc nous serveis de bus i tren turístic i ha creat 70 nous llocs de treball, arribant així als 1.124 empleats. Les inversions del grup han estat d’11 milions d’euros.

Consolidant la tendència dels anys anteriors, el negoci internacional agafa cada vegada més protagonisme en la facturació de la companyia. Així, en 2013, la distribució aproximada de les vendes ha estat d’un 65,8% en l’àmbit internacional ­i un 34,2% en el mercat espanyol, tendència que es continuarà accentuant els propers anys segons les previsions.

La divisió de turisme, la de més pes dins el grup, és també la que ha experimentat un creixement més gran a l’obtenir unes vendes de més 216 milions d’euros (19,34%, un creixement gairebé 7 punts més alt que l’any anterior). Concretament, Julià Travel és el negoci que ha presentat un major augment de vendes (15%) en comparació a l’exercici passat. En el cas de Julià Central de Viajes, els nous acords comercials han implicat un increment de la facturació del 9% en relació al 2012.

Pel que fa a les filials internacionals del grup dedicades al turisme emissor, Julià Tours Argentina ha augmentat la seva facturació un 27%, consolidant així la primera posició en aquest  mercat. També Julià Tours Mèxic obté resultats positius, aconseguint un rècord de vendes i superant en un 5% les de 2012, mentre que l’activitat del grup a Puerto Rico, mercat encara en període de recuperació econòmica, ha sofert un descens del 2% en la facturació de 2013.

La divisió de bus i tren turístic, que aquest 2013 ha incorporat 5 nous serveis —autobusos a Miami i Sant Sebastià i trens a Girona, Sant Sebastià i Granada—, ha generat una facturació total de més de 34 milions d’euros, un 4,25% més que l’any anterior.

Per últim, en relació al negoci de transport de viatgers, Autocares Julià, ha vist créixer les seves vendes en un 1%.

Seguint la línea dels últims anys, aquest 2014 Grupo Julià centrarà els seus esforços en la diversificació i innovació dels seus productes i serveis i en la internacionalització dels negocis i operacions. El grup preveu unes inversions de més de 14 milions d’euros pel proper any.