La comunicació guanya pes però perd pressupost a les empreses

Com ha canviat el sector de la comunicació a les empreses en els últims 5 anys? Les conclusions de l‘Anuari de la Comunicació 2015’ publicat per l’Associació de Directius de Comunicació (Dircom) ens permet fer-nos una idea de com han evolucionat les tendències en la professió des del 2010, quan es va publicar l’últim anuari de l’associació. El document inclou dos estudis: l’Estado de la Comunicación 2015, que aporta dades sobre Espanya, i el Latin American Communication Monitor (LCM).

Compartim aquí les 15 conclusions que recull el document sobre la situació a Espanya:

 1. Les empreses valoren més la comunicació. Un 93% dels enquestats afirma que la societat valora més la comunicació actualment, i la gestió de la comunicació en empreses cada cop es considera més estratègica.
 2. A prop de la direcció. Un 76% dels responsables de comunicació depenen del primer nivell executiu i no del departament de Màrketing com solia ser comú en el passat.
 3. Retallades. La crisi econòmica ha provocat una reducció tant de personal (un 57% dels enquestats ho afirma) com de pressupost (un 65% ho afirma) als departaments de comunicació.
 4. Més atenció al ROI. Més del 57% dels enquestats assegura que la inversió en medició de resultats monetaris de les accions de comunicació ha augmentat en els últims anys, mentre que un 22% creu que s’ha mantingut i un 20% que ha disminuït.
 5. Comunicació conscient. Un 80% afirma que té en compte les repercussions socials a l’hora de desenvolupar la seva feina.
 6. Diversitat de noms. Entre les nombroses denominacions del càrrec, la més freqüent és director/a de comunicació (26%), seguida de responsable de comunicació (8%). Només un 3,88 % treballa sota el títol cap de premsa, tan habitual en el passat.
 7. Més periodistes. Ha augmentat el nombre de llicenciats en Periodisme que treballen al sector: un 49,3% ho són, front al 33% del 2005 i el 35% del 2010.
 8. Més estudis. Els directors de comunicació cada cop estan millor preparats. Un 50% afirma tenir un màster o un doctorat.
 9. Formació contínua. Més de la meitat dels professionals enquestats asseguren que dediquen entre 1 i 50 hores a la setmana a formació complementària (58% en 2010). Quasi el 30% hi dedica entre 51 i 100 hores (21% al 2010) i el 14% hi dedica entre 101 i 500 hores (7,7 al 2010).
 10. Àmbits de formació. Els professionals es mostren interessats sobretot a millorar els seus coneixements en les àrees de comunicació digital, comunicació de crisi, planificació de la comunicació i disseny d’estratègies i gestió de marques.
 11. Habilitats principals. Les empreses busquen professionals amb visió estratègica, capacitat de comunicació, accesibilitat als mitjans de comunicació, influència en la direcció de la empresa i capacitat de gestió.
 12. Qüestió d’edat. Es 44% dels professionals enquestats tenen entre 40 i 49 anys; un 21% en té entre 35 i 39 i un 13 % està entre els 31 i els 34.
 13. Desigualtat de salaris. Un 18,6% cobra entre 40.000 i 50.000 € bruts anuals, un 18% no arriba als 30.000 €; un 13,4% ingressa entre 50.000 i 60.000 € i un 12,5 rep entre 30.000 i 40.000 €.
 14. Externalització. Les agències especialitzades són el gran aliat dels departaments de comunicació. Un 40% afirma que externalitza treballs habitualment, mentre que un 45% ho fa de tant en tant i un 15% no ho fa mai. El 93% diuen estar satisfets amb el servei.
 15. Xarxes socials. El 96% (82% al 2010) dels professionals enquestats està present a xarxes socials professionals, dels quals la meitat afirma accedir-hi diversos cops al dia.

La comunicació guanya pes però perd pressupost a les empreses

Com ha canviat el sector de la comunicació a les empreses en els últims 5 anys? Les conclusions de l‘Anuari de la Comunicació 2015’ publicat per l’Associació de Directius de Comunicació (Dircom) ens permet fer-nos una idea de com han evolucionat les tendències en la professió des del 2010, quan es va publicar l’últim anuari de l’associació. El document inclou dos estudis: l’Estado de la Comunicación 2015, que aporta dades sobre Espanya, i el Latin American Communication Monitor (LCM).

Compartim aquí les 15 conclusions que recull el document sobre la situació a Espanya:

 1. Les empreses valoren més la comunicació. Un 93% dels enquestats afirma que la societat valora més la comunicació actualment, i la gestió de la comunicació en empreses cada cop es considera més estratègica.
 2. A prop de la direcció. Un 76% dels responsables de comunicació depenen del primer nivell executiu i no del departament de Màrketing com solia ser comú en el passat.
 3. Retallades. La crisi econòmica ha provocat una reducció tant de personal (un 57% dels enquestats ho afirma) com de pressupost (un 65% ho afirma) als departaments de comunicació.
 4. Més atenció al ROI. Més del 57% dels enquestats assegura que la inversió en medició de resultats monetaris de les accions de comunicació ha augmentat en els últims anys, mentre que un 22% creu que s’ha mantingut i un 20% que ha disminuït.
 5. Comunicació conscient. Un 80% afirma que té en compte les repercussions socials a l’hora de desenvolupar la seva feina.
 6. Diversitat de noms. Entre les nombroses denominacions del càrrec, la més freqüent és director/a de comunicació (26%), seguida de responsable de comunicació (8%). Només un 3,88 % treballa sota el títol cap de premsa, tan habitual en el passat.
 7. Més periodistes. Ha augmentat el nombre de llicenciats en Periodisme que treballen al sector: un 49,3% ho són, front al 33% del 2005 i el 35% del 2010.
 8. Més estudis. Els directors de comunicació cada cop estan millor preparats. Un 50% afirma tenir un màster o un doctorat.
 9. Formació contínua. Més de la meitat dels professionals enquestats asseguren que dediquen entre 1 i 50 hores a la setmana a formació complementària (58% en 2010). Quasi el 30% hi dedica entre 51 i 100 hores (21% al 2010) i el 14% hi dedica entre 101 i 500 hores (7,7 al 2010).
 10. Àmbits de formació. Els professionals es mostren interessats sobretot a millorar els seus coneixements en les àrees de comunicació digital, comunicació de crisi, planificació de la comunicació i disseny d’estratègies i gestió de marques.
 11. Habilitats principals. Les empreses busquen professionals amb visió estratègica, capacitat de comunicació, accesibilitat als mitjans de comunicació, influència en la direcció de la empresa i capacitat de gestió.
 12. Qüestió d’edat. Es 44% dels professionals enquestats tenen entre 40 i 49 anys; un 21% en té entre 35 i 39 i un 13 % està entre els 31 i els 34.
 13. Desigualtat de salaris. Un 18,6% cobra entre 40.000 i 50.000 € bruts anuals, un 18% no arriba als 30.000 €; un 13,4% ingressa entre 50.000 i 60.000 € i un 12,5 rep entre 30.000 i 40.000 €.
 14. Externalització. Les agències especialitzades són el gran aliat dels departaments de comunicació. Un 40% afirma que externalitza treballs habitualment, mentre que un 45% ho fa de tant en tant i un 15% no ho fa mai. El 93% diuen estar satisfets amb el servei.
 15. Xarxes socials. El 96% (82% al 2010) dels professionals enquestats està present a xarxes socials professionals, dels quals la meitat afirma accedir-hi diversos cops al dia.