Les empreses espanyoles no s’acaben de creure les xarxes socials

El 92% de les empreses espanyoles utilitzen les xarxes socials en les seves estratègies de comunicació. Tot i l’ampla integració de les xarxes socials a les estratègies de comunicació, la seva gestió queda lluny de ser tractada com un àmbit clau per al negoci. Només 4 de cada 10 empreses mesuren la rendibilitat de la seua activitat a les plataformes socials, i poc més del 6 % hi tenen estratègies de venda amb bons resultats.

Aquestes són algunes de les conclusions del I Estudi sobre Social Business, que acaben de publicar l’agència Best Relations i el Grupo de Investigación FONTA (Formación en Nuevas Tecnologías del Audiovisual) de la Universidad Complutense de Madrid, juntament amb l’Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) i la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Per a realitzar aquesta investigació s’ha fet servir un qüestionari auto-administrat de 42 preguntes de resposta tancada enviat a 142 directors de comunicació d’empreses espanyoles.

Així doncs, l’estudi torna a destacar una tendència que ja coneixíem: les empreses creuen en les xarxes socials, però només a mitges. Es creen perfils corporatius, però no s’utilitzen gaire per a implementar vertaderes accions de comunicació i interacció amb els seus públics, tant externs com interns. La inversió, apunta l’estudi, és baixa, el que ve a dir que tot i percebre’s com una cosa necessària, no hi ha gaire confiança en com una bona gestió de les xarxes socials pot repercutir en el negoci.

Per descarregar-vos l’estudi complet, feu clic aquí.

Les empreses espanyoles no s’acaben de creure les xarxes socials

El 92% de les empreses espanyoles utilitzen les xarxes socials en les seves estratègies de comunicació. Tot i l’ampla integració de les xarxes socials a les estratègies de comunicació, la seva gestió queda lluny de ser tractada com un àmbit clau per al negoci. Només 4 de cada 10 empreses mesuren la rendibilitat de la seua activitat a les plataformes socials, i poc més del 6 % hi tenen estratègies de venda amb bons resultats.

Aquestes són algunes de les conclusions del I Estudi sobre Social Business, que acaben de publicar l’agència Best Relations i el Grupo de Investigación FONTA (Formación en Nuevas Tecnologías del Audiovisual) de la Universidad Complutense de Madrid, juntament amb l’Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) i la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Per a realitzar aquesta investigació s’ha fet servir un qüestionari auto-administrat de 42 preguntes de resposta tancada enviat a 142 directors de comunicació d’empreses espanyoles.

Així doncs, l’estudi torna a destacar una tendència que ja coneixíem: les empreses creuen en les xarxes socials, però només a mitges. Es creen perfils corporatius, però no s’utilitzen gaire per a implementar vertaderes accions de comunicació i interacció amb els seus públics, tant externs com interns. La inversió, apunta l’estudi, és baixa, el que ve a dir que tot i percebre’s com una cosa necessària, no hi ha gaire confiança en com una bona gestió de les xarxes socials pot repercutir en el negoci.

Per descarregar-vos l’estudi complet, feu clic aquí.