Nous temps polítics: els robots ja escriuen discursos

Els discursos polítics profunds, inspiradors i transformadors han estat ben pocs al llarg de la història. En la vida quotidiana de la política, els textos ni tan sols els escriuen els mateixos líders polítics, sinó persones properes i de confiança del gabinet de comunicació. Com ho fan? Podria ser que aquesta tasca marcadament intel·lectual i humana, estigui en perill de ser automatitzada com tantes altres?

Aparentment sí. La major part dels discursos polítics que es redacten en el dia a dia segueixen un mateix format i utilitzen arguments semblants. En resum, hi ha un patró, i si hi ha un patró vol dir que aquest es pot reproduir.

Segons explica el MIT Technology Review, això és precisament el que ha fet l’investigador Valentin Kassarnig de la Universitat de Massachutsetts: ha creat un programa d’intel·ligència artificial capaç d’escriure discursos polítics sorprenentment similars als escrits per humans.

Per a fer-ho ha creat una base de dades amb uns 4.000 fragments de discursos polítics pronunciats durant 53 debats del Congrès dels Estats Units, classificats segons partits polítics i posicions a favor o en contra de una determinada causa. Tenint en compte tota aquesta informació, l’algoritme resultant pot escriure discursos originals a partir de certs prerequisits establerts.

La base de tot el procés és la probabilitat. El programa calcula com de probable és que una paraula o frase aparegui en el discurs segons les cinc que la precedeixen. A partir d’aquí, el sistema prediu el text paraula a paraula fins que arriba al final del discurs.

Després d’analitzar els primers resultats, Kassarnig ha determinat que en general el nivell dels textos en termes de gramàtica, transicions entre oracions i estructura del discurs i del contingut són bones en la major part dels casos.

Ara només cal esperar que tant el nivell com la relevància dels discursos humans estiguin sempre per sobre dels generats per algoritmes i altres màquines.

Nous temps polítics: els robots ja escriuen discursos

Els discursos polítics profunds, inspiradors i transformadors han estat ben pocs al llarg de la història. En la vida quotidiana de la política, els textos ni tan sols els escriuen els mateixos líders polítics, sinó persones properes i de confiança del gabinet de comunicació. Com ho fan? Podria ser que aquesta tasca marcadament intel·lectual i humana, estigui en perill de ser automatitzada com tantes altres?

Aparentment sí. La major part dels discursos polítics que es redacten en el dia a dia segueixen un mateix format i utilitzen arguments semblants. En resum, hi ha un patró, i si hi ha un patró vol dir que aquest es pot reproduir.

Segons explica el MIT Technology Review, això és precisament el que ha fet l’investigador Valentin Kassarnig de la Universitat de Massachutsetts: ha creat un programa d’intel·ligència artificial capaç d’escriure discursos polítics sorprenentment similars als escrits per humans.

Per a fer-ho ha creat una base de dades amb uns 4.000 fragments de discursos polítics pronunciats durant 53 debats del Congrès dels Estats Units, classificats segons partits polítics i posicions a favor o en contra de una determinada causa. Tenint en compte tota aquesta informació, l’algoritme resultant pot escriure discursos originals a partir de certs prerequisits establerts.

La base de tot el procés és la probabilitat. El programa calcula com de probable és que una paraula o frase aparegui en el discurs segons les cinc que la precedeixen. A partir d’aquí, el sistema prediu el text paraula a paraula fins que arriba al final del discurs.

Després d’analitzar els primers resultats, Kassarnig ha determinat que en general el nivell dels textos en termes de gramàtica, transicions entre oracions i estructura del discurs i del contingut són bones en la major part dels casos.

Ara només cal esperar que tant el nivell com la relevància dels discursos humans estiguin sempre per sobre dels generats per algoritmes i altres màquines.