Port 2000

Port 2000 és una gerència urbanística, amb personalitat jurídica pròpia, constituïda pel Port de Barcelona l’any 1988. Sota la seva tutela, les seves competències són principalment l’explotació dels espais públics del Port Vell i Nova Bocana, com també el seu manteniment, neteja i conservació. A través de la gestió de l’espai públic del port, Port 2000, promou l’interès i la presència de ciutadans i turistes al Port.

Port 2000

Port 2000 és una gerència urbanística, amb personalitat jurídica pròpia, constituïda pel Port de Barcelona l’any 1988. Sota la seva tutela, les seves competències són principalment l’explotació dels espais públics del Port Vell i Nova Bocana, com també el seu manteniment, neteja i conservació. A través de la gestió de l’espai públic del port, Port 2000, promou l’interès i la presència de ciutadans i turistes al Port.