Tecnologia a favor dels sords

No són poques les reserves que han provocat les noves tecnologies desenvolupades al voltant del telèfons intel·ligents. Quan veiem un grup de joves asseguts a la taula a un café, en silenci i encisats per les seves petites pantalles, no són pocs els que es pregunten: fins quin punt ens estem desconnectant en aquesta anomenada era de la connectivitat?

Les noves vies de comunicació instantànies i gratuïtes potser han fet emmudir una part de la població, però hi ha una altra a qui més d’una de les noves tendències del mercat ha beneficiat significativament. Són les persones amb discapacitat auditiva, a qui les noves tecnologies de la comunicació han fet un gran favor.

Abans de l’auge d’Internet, per poder conversar en llengua de signes les persones sordes acudien a les associacions, eix de la seva vida social, o ho feien amb la família i els amics més propers que podien signar. Si volien comunicar-se amb una altra persona sorda sense intermediaris, l’única solució era cara a cara, per fax o per carta. L’era de la telefonia tradicional els va fer ben poc servei.

Instantània i visual

L’arribada d’Internet i la popularització de les diverses aplicacions de missatgeria instantània ho va canviar tot. Tant els missatges escrits com la possibilitat d’enviar fotografies i especialment vídeos a l’instant ha obert tot un món de possibilitats de comunicació virtual que no requereixen ni comunicació oral ni intermediaris.

Altres tendències generalitzades, com l’accès a pel·lícules en línia amb subtítols o l’ús de recursos educatius visuals i interactius facilitats per les noves tecnologies, també els ha fet un bon servei i ha contribuït a la seva integració i relació amb les persones parlants.

Potser ha estat accidental, però per als 360 milions de persones que, segons dades de l’OMS, tenen deficiències auditives arreu del món, les xarxes socials han suposat una oportunitat de connexió sense precedents, tant entre persones sordes com amb els oients. En un grup de Whatsapp, per exemple, difícilment es veu la diferència. Tant les paraules escrites com les emoticones signifiquen el mateix per tothom.

Tecnologia a favor dels sords

No són poques les reserves que han provocat les noves tecnologies desenvolupades al voltant del telèfons intel·ligents. Quan veiem un grup de joves asseguts a la taula a un café, en silenci i encisats per les seves petites pantalles, no són pocs els que es pregunten: fins quin punt ens estem desconnectant en aquesta anomenada era de la connectivitat?

Les noves vies de comunicació instantànies i gratuïtes potser han fet emmudir una part de la població, però hi ha una altra a qui més d’una de les noves tendències del mercat ha beneficiat significativament. Són les persones amb discapacitat auditiva, a qui les noves tecnologies de la comunicació han fet un gran favor.

Abans de l’auge d’Internet, per poder conversar en llengua de signes les persones sordes acudien a les associacions, eix de la seva vida social, o ho feien amb la família i els amics més propers que podien signar. Si volien comunicar-se amb una altra persona sorda sense intermediaris, l’única solució era cara a cara, per fax o per carta. L’era de la telefonia tradicional els va fer ben poc servei.

Instantània i visual

L’arribada d’Internet i la popularització de les diverses aplicacions de missatgeria instantània ho va canviar tot. Tant els missatges escrits com la possibilitat d’enviar fotografies i especialment vídeos a l’instant ha obert tot un món de possibilitats de comunicació virtual que no requereixen ni comunicació oral ni intermediaris.

Altres tendències generalitzades, com l’accès a pel·lícules en línia amb subtítols o l’ús de recursos educatius visuals i interactius facilitats per les noves tecnologies, també els ha fet un bon servei i ha contribuït a la seva integració i relació amb les persones parlants.

Potser ha estat accidental, però per als 360 milions de persones que, segons dades de l’OMS, tenen deficiències auditives arreu del món, les xarxes socials han suposat una oportunitat de connexió sense precedents, tant entre persones sordes com amb els oients. En un grup de Whatsapp, per exemple, difícilment es veu la diferència. Tant les paraules escrites com les emoticones signifiquen el mateix per tothom.