Big Data per desmassificar el turisme: el cas de La Toscana

Tradicionalment, la indústria turística ha recurrit a les dades de pernoctacions en hotels i les enquestes als viatgers per identificar tendències, oportunitats i riscos. Tanmateix, amb l’auge de noves formes d’allotjament menys fàcils de monitoritzar i les limitacions de les enquestes tradicionals, aquests sistemes han esdevingut obsolets.

Cada cop més, els destins turístics busquen maneres de conèixer més profundament els seus visitants a través del big data, com ja vam explicar al post Vacances i ‘big data’: el turisme més intel·ligent. Una estratègia molt més exhaustiva i fiable, que inclou des de preferències gastronòmiques a pautes de mobilitat.

Per exemple, la Toscana italiana, una de les regions més turístiques d’Europa, ha utilitzat recentment les metadades procedents de les antenes de telefonia mòbil de Vodafone per classificar els seus turistes en quatre grups: turistes urbans, amants de la costa, amants de l’interior i exploradors.

Segons explica una notícia del mitjà especialitzat Hosteltur, es tracta de milions de dades anonimitzades (no es té accés al número de mòbil ni a l’adreça de l’usuari) que, després d’un procés de filtració, extrapolació i interpretació, permeten extreure conclusions útils per a la gestió turística del territori. En el cas particular de la Toscana, l’anàlisi de dades corresponents a nou milions d’usuaris de telèfons mòbils, va permetre saber, per exemple, que els alemanys i els francesos solen evitar visitar la regió en estiu, mentre que els holandesos hi van al juliol i a l’agost, i els britànics al llarg de tot l’any.

Segons va explicar Silvia Burzagli, directora de promoció turística de Regione Toscana, durant la primera edició del fòrum ‘Summit Barcelona: Quality Tourism vs. Overtourism’, aquestes dades reflecteixen «hàbits molt marcats», i permetran no només definir millor les estratègies de promoció i oferta de serveis, sinó també «descongestionar aquelles zones més massificades» i treballar per «preservar la identitat cultural» dels destins.

Big Data per desmassificar el turisme: el cas de La Toscana

Tradicionalment, la indústria turística ha recurrit a les dades de pernoctacions en hotels i les enquestes als viatgers per identificar tendències, oportunitats i riscos. Tanmateix, amb l’auge de noves formes d’allotjament menys fàcils de monitoritzar i les limitacions de les enquestes tradicionals, aquests sistemes han esdevingut obsolets.

Cada cop més, els destins turístics busquen maneres de conèixer més profundament els seus visitants a través del big data, com ja vam explicar al post Vacances i ‘big data’: el turisme més intel·ligent. Una estratègia molt més exhaustiva i fiable, que inclou des de preferències gastronòmiques a pautes de mobilitat.

Per exemple, la Toscana italiana, una de les regions més turístiques d’Europa, ha utilitzat recentment les metadades procedents de les antenes de telefonia mòbil de Vodafone per classificar els seus turistes en quatre grups: turistes urbans, amants de la costa, amants de l’interior i exploradors.

Segons explica una notícia del mitjà especialitzat Hosteltur, es tracta de milions de dades anonimitzades (no es té accés al número de mòbil ni a l’adreça de l’usuari) que, després d’un procés de filtració, extrapolació i interpretació, permeten extreure conclusions útils per a la gestió turística del territori. En el cas particular de la Toscana, l’anàlisi de dades corresponents a nou milions d’usuaris de telèfons mòbils, va permetre saber, per exemple, que els alemanys i els francesos solen evitar visitar la regió en estiu, mentre que els holandesos hi van al juliol i a l’agost, i els britànics al llarg de tot l’any.

Segons va explicar Silvia Burzagli, directora de promoció turística de Regione Toscana, durant la primera edició del fòrum ‘Summit Barcelona: Quality Tourism vs. Overtourism’, aquestes dades reflecteixen «hàbits molt marcats», i permetran no només definir millor les estratègies de promoció i oferta de serveis, sinó també «descongestionar aquelles zones més massificades» i treballar per «preservar la identitat cultural» dels destins.

Tags:
,