Agenda Urbana de Catalunya

L’Agenda Urbana de Catalunya és l’eina que ha de potenciar les oportunitats i afrontar els reptes que planteja la creixent urbanització. En la seva elaboració hi participen les administracions catalanes, experts i la societat civil.

La planificació urbana és un instrument que permet l’assoliment de la qualitat de vida i el benestar de les persones. Per aconseguir-ho, és necessària la contribució de tots els nivells de govern que, en coordinació, alineïn les seves polítiques urbanes mitjançant una Agenda Urbana compartida. L’Agenda Urbana de Catalunya es desenvolupa a partir de quatre principis: l’Agenda 2030 com a marc de referència; àmbit d’actuació global en el territori català; sostenibilitat econòmica, ambiental i social; i governança compartida.

Agenda Urbana de Catalunya

L’Agenda Urbana de Catalunya és l’eina que ha de potenciar les oportunitats i afrontar els reptes que planteja la creixent urbanització. En la seva elaboració hi participen les administracions catalanes, experts i la societat civil.

La planificació urbana és un instrument que permet l’assoliment de la qualitat de vida i el benestar de les persones. Per aconseguir-ho, és necessària la contribució de tots els nivells de govern que, en coordinació, alineïn les seves polítiques urbanes mitjançant una Agenda Urbana compartida. L’Agenda Urbana de Catalunya es desenvolupa a partir de quatre principis: l’Agenda 2030 com a marc de referència; àmbit d’actuació global en el territori català; sostenibilitat econòmica, ambiental i social; i governança compartida.