Carboneco

Companyia especialitzada en la recuperació, reciclatge i comercialització de CO2 d’extrema puresa i qualitat alimentaria. Posseeix plantes pròpies de producció de CO2 en Graus (Osca), Les (la Val d’Aran), Granadilla de Abona (Canàries) amb una producció per sobre de les 100.000 Tm any.

Carboneco

Companyia especialitzada en la recuperació, reciclatge i comercialització de CO2 d’extrema puresa i qualitat alimentaria. Posseeix plantes pròpies de producció de CO2 en Graus (Osca), Les (la Val d’Aran), Granadilla de Abona (Canàries) amb una producció per sobre de les 100.000 Tm any.