Carburos Metálicos

Carburos Metálicos és una companyia líder al sector dels gasos industrials i medicinals que produeix, distribueix i ven gasos per a molt diversos sectors. Fundada al 1897, compta amb un equip de més de 600 professionals a Espanya, 12 plantes de producció, 14 d’envasament, 2 laboratoris de gasos d’alta puresa i un centre d’I+D ubicat a Bellaterra (Barcelona) que donen servei a més de 100.000 clients. Des del 1995, pertany al grup nord-americà Air Products, grup global que compta amb 19.000 treballadors en més de 50 països, oferint a més de gasos, materials d’alt rendiment i intermedis químics.

Carburos Metálicos

Carburos Metálicos és una companyia líder al sector dels gasos industrials i medicinals que produeix, distribueix i ven gasos per a molt diversos sectors. Fundada al 1897, compta amb un equip de més de 600 professionals a Espanya, 12 plantes de producció, 14 d’envasament, 2 laboratoris de gasos d’alta puresa i un centre d’I+D ubicat a Bellaterra (Barcelona) que donen servei a més de 100.000 clients. Des del 1995, pertany al grup nord-americà Air Products, grup global que compta amb 19.000 treballadors en més de 50 països, oferint a més de gasos, materials d’alt rendiment i intermedis químics.