Clade

És el primer grup d’empreses d’economia social de Catalunya, format majoritàriament per cooperatives. Provenen de diferents sectors d’activitat i comparteixen uns valors i una manera de fer, en el marc de l’economia social. Està format per empreses com Abacus, Suara, La Vola, Cooperativa Plana de Vic, Fundació Blanquerna, Cultura 03, entre altres.

Clade

És el primer grup d’empreses d’economia social de Catalunya, format majoritàriament per cooperatives. Provenen de diferents sectors d’activitat i comparteixen uns valors i una manera de fer, en el marc de l’economia social. Està format per empreses com Abacus, Suara, La Vola, Cooperativa Plana de Vic, Fundació Blanquerna, Cultura 03, entre altres.