Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Demarcació de Barcelona.

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Demarcació de Barcelona.