Eoliccat (Associació Eòlica de Catalunya)

EolicCat, l’Associació Eòlica de Catalunya, és la plataforma que agrupa el sector empresarial eòlic a Catalunya. Entre els objectius principals d’EolicCat destaca promoure l’energia eòlica com a instrument de desenvolupament sostenible i de protecció del medi ambient. Nascuda al 2006, actualment formen part de l’associació la pràctica totalitat dels actors vinculats al sector eòlic que hi operen: empreses dedicades a la fabricació, desenvolupament i manteniment d’aerogeneradors i parcs eòlics, promotors eòlics i entitats jurídico-financeres.

Eoliccat (Associació Eòlica de Catalunya)

EolicCat, l’Associació Eòlica de Catalunya, és la plataforma que agrupa el sector empresarial eòlic a Catalunya. Entre els objectius principals d’EolicCat destaca promoure l’energia eòlica com a instrument de desenvolupament sostenible i de protecció del medi ambient. Nascuda al 2006, actualment formen part de l’associació la pràctica totalitat dels actors vinculats al sector eòlic que hi operen: empreses dedicades a la fabricació, desenvolupament i manteniment d’aerogeneradors i parcs eòlics, promotors eòlics i entitats jurídico-financeres.