FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)

FGC és una empresa pública amb més de 150 anys d’història que gestiona línies de transport de viatgers, de mercaderies, trens turístics i 5 estacions de muntanya. Transporta 80 milions de viatgers i 700 milers de tones de mercaderies a l’any i ho fa respectant l’entorn i el medi ambient (el transport de mercaderies d’FGC estalvia la circulació de 64.000 camions a l’any). La seva xarxa té 300 km de via (ample mètric, internacional i ibèric) i compta amb 97 estacions de tren.

FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)

FGC és una empresa pública amb més de 150 anys d’història que gestiona línies de transport de viatgers, de mercaderies, trens turístics i 5 estacions de muntanya. Transporta 80 milions de viatgers i 700 milers de tones de mercaderies a l’any i ho fa respectant l’entorn i el medi ambient (el transport de mercaderies d’FGC estalvia la circulació de 64.000 camions a l’any). La seva xarxa té 300 km de via (ample mètric, internacional i ibèric) i compta amb 97 estacions de tren.