Habitat Urbà (Ajuntament de Barcelona)

Hàbitat Urbà és l’àrea municipal de l’Ajuntament de Barcelona que treballa per a la millora de la ciutat en temes com l’autosuficiència energètica, l’habitatge, l’espai urbà, les infraestructures, el medi ambient i les noves tecnologies. Aquesta ha estat per contingut, àmbit material de gestió, pressupost i activitat, l’àrea més rellevant en el mandat municipal entre els anys 2011 i 2015.

Va assumir els nous reptes per a una Barcelona de barris de velocitat humana, interconnectada i ecoeficient, en el si d’una Àrea Metropolitana d’alta velocitat, hiperconnectada, autosuficient energèticament, renaturalitzada i regenerada.

Habitat Urbà (Ajuntament de Barcelona)

Hàbitat Urbà és l’àrea municipal de l’Ajuntament de Barcelona que treballa per a la millora de la ciutat en temes com l’autosuficiència energètica, l’habitatge, l’espai urbà, les infraestructures, el medi ambient i les noves tecnologies. Aquesta ha estat per contingut, àmbit material de gestió, pressupost i activitat, l’àrea més rellevant en el mandat municipal entre els anys 2011 i 2015.

Va assumir els nous reptes per a una Barcelona de barris de velocitat humana, interconnectada i ecoeficient, en el si d’una Àrea Metropolitana d’alta velocitat, hiperconnectada, autosuficient energèticament, renaturalitzada i regenerada.