INEFC

L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya és un Organisme Autònom de la Generalitat de Catalunya i un dels tres que la Generalitat disposa per desenvolupar la seva política esportiva. És el centre d’ensenyament per a la formació, l’especialització i el perfeccionament de llicenciats en educació física i esport, i també per a la investigació científica i la divulgació dels seus treballs o estudis per a la formació. Disposa de dos centres acadèmics, a Barcelona i a Lleida adscrits a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Lleida, respectivament.

INEFC

L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya és un Organisme Autònom de la Generalitat de Catalunya i un dels tres que la Generalitat disposa per desenvolupar la seva política esportiva. És el centre d’ensenyament per a la formació, l’especialització i el perfeccionament de llicenciats en educació física i esport, i també per a la investigació científica i la divulgació dels seus treballs o estudis per a la formació. Disposa de dos centres acadèmics, a Barcelona i a Lleida adscrits a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Lleida, respectivament.