Institut del Teatre

L’Institut del teatre és una institució pública catalana, única i centenària, dedicada a la pedagogia artística, la creació escènica, la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni en el camp de les arts escèniques. Amb vocació internacional especialitzada en la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en l’àmbit de les arts escèniques, per a l’IT les arts escèniques són una eina que interpreta i transforma la realitat, d’aquí que el seu propòsit sigui formar artistes i tècnics compromesos èticament i estètica amb la societat i amb el seu temps. L’Institut del Teatre, d’altra banda, en tant que institució dipositària del patrimoni escènic català, assumeix el deure de conservar-lo, difondre’l i projectar-lo cap al futur, sempre en un intens diàleg amb la contemporaneïtat.

Institut del Teatre

L’Institut del teatre és una institució pública catalana, única i centenària, dedicada a la pedagogia artística, la creació escènica, la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni en el camp de les arts escèniques. Amb vocació internacional especialitzada en la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en l’àmbit de les arts escèniques, per a l’IT les arts escèniques són una eina que interpreta i transforma la realitat, d’aquí que el seu propòsit sigui formar artistes i tècnics compromesos èticament i estètica amb la societat i amb el seu temps. L’Institut del Teatre, d’altra banda, en tant que institució dipositària del patrimoni escènic català, assumeix el deure de conservar-lo, difondre’l i projectar-lo cap al futur, sempre en un intens diàleg amb la contemporaneïtat.