Observatori de les Energies Renovables de Catalunya

L’Observatori de les Energies Renovables de Catalunya fa un seguiment acurat i objectiu de l’evolució i el progrés en la implantació de les energies renovables al país.  L’OBERCat ofereix a les administracions, a l’opinió pública i a la ciutadania informació objectiva i experta per contribuir a l’avanç en l’assoliment dels objectius d’implantació d’energies renovables i eficiència del Govern català, del Parlament i de la Unió Europea pels anys 2030 i 2050.

L’Observatori té la voluntat d’ajudar al Govern i a la societat catalana a assolir els objectius marcats de generació de renovables per l’any 2030 i el 2050. La implantació suficient de generació energètica a partir de renovables i el foment de mesures efectives per a l’eficiència són les eines més efectives per reduir el greu impacte social i econòmic de la crisi climàtica.

Observatori de les Energies Renovables de Catalunya

L’Observatori de les Energies Renovables de Catalunya fa un seguiment acurat i objectiu de l’evolució i el progrés en la implantació de les energies renovables al país.  L’OBERCat ofereix a les administracions, a l’opinió pública i a la ciutadania informació objectiva i experta per contribuir a l’avanç en l’assoliment dels objectius d’implantació d’energies renovables i eficiència del Govern català, del Parlament i de la Unió Europea pels anys 2030 i 2050.

L’Observatori té la voluntat d’ajudar al Govern i a la societat catalana a assolir els objectius marcats de generació de renovables per l’any 2030 i el 2050. La implantació suficient de generació energètica a partir de renovables i el foment de mesures efectives per a l’eficiència són les eines més efectives per reduir el greu impacte social i econòmic de la crisi climàtica.