Port de Barcelona

El Port de Barcelona és la principal infraestructura de transport i serveis de Catalunya i un port de referència de la regió Euromediterrània. La seva àrea d’influència s’estén per la Península Ibèrica, pel sud i centre d’Europa i el nord de l’Àfrica i és la porta europea a mercats tan distants com l’Extrem Orient i Iberoamèrica. Amb prop de 100 línies regulars que connecten la capital catalana amb més de 200 ports dels cinc continents, Barcelona és el primer port de l’Estat per a tràfics internacionals. Està especialitzat en càrrega general i mercaderies d’alt valor afegit, com béns de consum, productes electrònics i vehicles.

Port de Barcelona

El Port de Barcelona és la principal infraestructura de transport i serveis de Catalunya i un port de referència de la regió Euromediterrània. La seva àrea d’influència s’estén per la Península Ibèrica, pel sud i centre d’Europa i el nord de l’Àfrica i és la porta europea a mercats tan distants com l’Extrem Orient i Iberoamèrica. Amb prop de 100 línies regulars que connecten la capital catalana amb més de 200 ports dels cinc continents, Barcelona és el primer port de l’Estat per a tràfics internacionals. Està especialitzat en càrrega general i mercaderies d’alt valor afegit, com béns de consum, productes electrònics i vehicles.