Prodeca

Prodeca (Promotora dels Aliments Catalans) és una empresa pública adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Promou els aliments catalans a Catalunya i al món i proporciona serveis de comercialització i suport en internacionalització a l’empresa agroalimentària de Catalunya.

Prodeca treballa coordinadament amb les associacions i agents que intervenen en la cadena d’exportació agroalimentària i participa en iniciatives relacionades amb la gastronomia catalana com a eina de valorització i millora del posicionament dels productes i les empreses catalanes del sector.

Prodeca

Prodeca (Promotora dels Aliments Catalans) és una empresa pública adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Promou els aliments catalans a Catalunya i al món i proporciona serveis de comercialització i suport en internacionalització a l’empresa agroalimentària de Catalunya.

Prodeca treballa coordinadament amb les associacions i agents que intervenen en la cadena d’exportació agroalimentària i participa en iniciatives relacionades amb la gastronomia catalana com a eina de valorització i millora del posicionament dels productes i les empreses catalanes del sector.