Suara

Suara, amb més de 30 anys d’experiència, és la cooperativa més gran de Catalunya en el sector d’atenció a les persones,. Amb una facturació de més de 67 milions d’euros, compta amb 3.400 professionals i la seva activitat arriba a més de 40.000 persones ateses. L’empresa dona resposta a les necessitats d’atenció, assistència i educació d’infants i joves; de famílies; de persones que requereixen algun tipus de suport per a ser més autònomes; de persones que volen entrar en el mercat laboral o tenen com a objectiu millorar professionalment; de persones que necessiten ajut davant situacions de crisi.

Suara gestiona un ampli ventall de serveis i equipaments: equipaments residencials, equipaments diürns i nocturns, escoles i centres educatius, serveis d’orientació, preventius i de suport, serveis a domicili, entre d’altres.

Comunicació corporativa


Suara

Suara, amb més de 30 anys d’experiència, és la cooperativa més gran de Catalunya en el sector d’atenció a les persones,. Amb una facturació de més de 67 milions d’euros, compta amb 3.400 professionals i la seva activitat arriba a més de 40.000 persones ateses. L’empresa dona resposta a les necessitats d’atenció, assistència i educació d’infants i joves; de famílies; de persones que requereixen algun tipus de suport per a ser més autònomes; de persones que volen entrar en el mercat laboral o tenen com a objectiu millorar professionalment; de persones que necessiten ajut davant situacions de crisi.

Suara gestiona un ampli ventall de serveis i equipaments: equipaments residencials, equipaments diürns i nocturns, escoles i centres educatius, serveis d’orientació, preventius i de suport, serveis a domicili, entre d’altres.

Comunicació corporativa