Manifesta és una consultora especialitzada en la gestió de la comunicació corporativa i les relacions públiques.
Les organitzacions tenen relació amb audiències molt diverses: clients, socis, accionistes, mitjans de comunicació, representants de les administracions públiques, entitats sectorials i empresarials, líders d’opinió de diversos àmbits, empleats, etc.

De la gestió planificada i estratègica de la comunicació amb els diversos grups d’interès de l’entitat en dependrà la percepció i la imatge que aquesta generi.

Tant en l’àmbit de l’empresa privada com en l’entorn institucional, és cada vegada més habitual que els principals directius es plantegin les seguents qüestions:
 1. Disposem d’un pla de comunicació que aporti valor real a l’organització en termes de notorietat i prestigi?
 2. Coneixem el nivell de reputació que té la nostra entitat?
 3. Què cal fer per tenir una presència periòdica en els mitjans de comunicació? I específicament en la premsa econòmica?
 4. Com i a qui comuniquem el canvi organitzatiu o la darrera inversió que acabem de realitzar?
 5. Quines són les claus per gestionar comunicativament una situació de crisi greu o lleu?
 6. Com podem aproximar-nos a una determinada administració pública?
 7. Podem millorar la capacitat d’interlocució dels nostres principals directius amb els mitjans de comunicació o amb líders d’opinió?
 8. De quina manera podem millorar la comunicació interna entre els nostres col·laboradors?
 9. Com es pot aconseguir que un determinat col·lectiu professional es converteixi en el nostre prescriptor?
 10. Tenim una empresa responsable socialment?
 11. Com dissenyarem un acte corporatiu líder per tal que tingui un impacte en els diferents públics assistents?


En tots els casos, es tracta de qüestions que afecten la reputació i el prestigi de l’organització, actius intangibles cada vegada més valorats per l’opinió pública i imprescindibles per aconseguir una gestió global d’èxit.

Estem parlant de comunicació corporativa, de la gestió estratègica de les diverses variables que conformen la imatge d’una entitat.