14.
Formació en comunicació

La importància creixent de la imatge i la reputació en l’àmbit de la gestió està provocant que els equips directius d’empreses i institucions necessitin rebre formació accelerada sobre algunes matèries específiques de la comunicació corporativa.

Els consultors de Manifesta, amb àmplia experiència acadèmica en diferents universitats en temes de comunicació, convertim les sessions de formació en reunions eminentment pràctiques i adaptades a la realitat diferenciada de cada client.
  • Formació de portaveus. Sessió orientada a l’optimització de la interlocució amb els mitjans de comunicació i els seus professionals. Simulació de sets de TV i ràdio per a la realització de pràctiques.
  • Formació en gestió de crisi. Sessió específicament concebuda per a la familiarització amb les actuacions, tècniques i eines habituals en la gestió comunicativa de situacions de crisi o de conflicte.
  • Els mitjans de comunicació a Espanya. Sessió que té per objectiu aprofundir en el coneixement del complex entramat dels mitjans de comunicació a Catalunya i a Espanya i en les eines principals per conèixer-ne el funcionament intern.
  • Formació en la utilització estratègica de les eines socials en l’àmbit corporatiu.
  • Formació d’equips comercials en comunicació de perfil corporatiu.
  • Formació en comunicació ad hoc.