13.
Comunicació interna
  1. Com s’ha de millorar la comunicació entre els diferents departaments?
  2. De quina manera podem estimular la participació interna en la presa de decisions estratègiques?
  3. Com informarem el personal sobre el procés de reestructuració que caldrà afrontar pròximament?
  4. Quina és la millor fórmula per aproximar la DG als col·laboradors?
  5. Com podem afavorir la participació a partir de xarxes socials corporatives?
Les empreses i institucions han pres consciència definitivament de la importància clau del treballador per a la consecució de l’èxit; de la necessitat de tenir cura d’aquest col·lectiu i d’invertir en la seva formació.
En canvi, som un dels països d’Europa que, fins ara, inverteix menys en comunicació interna. I quan es fa, en moltes ocasions, no queda prou ben integrada en el pla de comunicació general de la companyia i es desaprofiten les oportunitats de relacionar comunicació externa i interna.
Avui, aprofitant el desenvolupament de les xarxes socials corporatives, es poden dur a terme actuacions efectives de comunicació interna, ajustades a tot tipus d’empresa, independentment de la seva mida i activitat, afavorint una major cohesió i sentiment de pertinença al projecte.