02.
Relacions institucionals
  1. Com s’inicia un acostament amb les administracions públiques que són clau per als nostres interessos?
  2. Què és i com cal dissenyar i executar una acció de lobby?
  3. Qui ha de tenir la interlocució amb els representants institucionals?
  4. Com es pot involucrar una administració pública en una iniciativa favorable cap els nostres interessos?
  5. A quines institucions dels àmbits empresarial i social hauríem de pertànyer i com en podem treure profit?
Les organitzacions s’han de relacionar amb les administracions , han de participar en el debat públic i mantenir un paper actiu en l’entorn socioeconòmic. Per la seva banda, les administracions i les organitzacions corporatives han assumit la conveniència d’afavorir una relació fluida amb la iniciativa privada.
Facilitar aquesta aproximació i aquest intercanvi pot ser clau a l’hora d’aconseguir certes gestions crítiques en el dia a dia de l’activitat.
A Manifesta hem tingut l’oportunitat d’assessorar diversos dels nostres clients en aquesta tipologia d’assumptes. Això ens ha permès conèixer bé les interioritats de la relació amb les diferents administracions públiques i saber fins a on es pot arribar en aquesta mena de qüestions tan sensibles i alhora estratègiques.