03.
Reputació
  1. Com pot afectar al nostre negoci disposar de més o menys reputació?
  2. Sabem quin és l’índex reputacional de la nostra marca?
  3. Com podem augmentar-lo?
  4. En quins públics és necessari prioritzar?
  5. Generem prou activitat de comunicació i relacional per afavorir aquest procés?
  6. Tenim ben alineats els objectius reputacionals amb els objectius de negoci?
Gaudir d’una bona reputació no és una tasca fàcil. Requereix planificació, recursos i continuïtat en el temps. Per altra banda, són molt diversos els paràmetres que la conformen: la nostra actuació en matèria de RSC, comunicació, personalitat i imatge corporativa, etc. La gestió de la reputació exigirà la correcta coordinació de tots i cadascun d’ells.