04.
Comunicació de crisi
  1. Quines són les primeres mesures de comunicació que cal emprendre en cas d’una crisi?
  2. Qui ha de formar part del comitè de crisi?
  3. Adoptem una actitud proactiva o reactiva davant l’opinió pública?
  4. Hem previst que hi hagi alguna persona preparada per assumir el paper de portaveu a l’organització?
  5. Quines són les claus per redactar en pocs minuts un posicionament oficial de la companyia?
  6. Com elaborar un manual de crisi breu i útil?
  7. Què cal fer en l’àmbit de la comunicació interna?
  8. Sabem com reaccionar a traves de les xarxes socials?
La gestió comunicativa de situacions de crisi és una de les especialitzacions clau dels consultors que treballem a Manifesta.
L’assessorament als equips directius de grans marques i pimes en situacions de contingència de sectors molt diversos ‒automoció, alimentació, obra pública i infraestructures, administració, químic, oci i cultura, transports, etc. ‒ ens han proporcionat una àmplia experiència en aquest camp i un reconeixement en el sector. Hem esdevingut experts en l’ús i gestió de totes les eines de comunicació disponibles en situació de crisi.