05.
Gabinet de premsa
  1. Es pot planificar en el temps una relació estable amb els mitjans de comunicació?
  2. Com preparem una entrevista amb un diari econòmic?
  3. A l’hora de tractar amb els professionals de la informació, quins elements ha de tenir en compte el nostre equip executiu?
  4. Quan i com s’ha de convocar una roda de premsa?
  5. Quin paper juguen els mitjans digitals en l’estratègia de comunicació?
  6. Com s’organitza una visita de premsa a les nostres instal·lacions?
  7. La pàgina web institucional proporciona un tractament específic als periodistes?
La gestió de gabinet de premsa segueix sent, per raons obvies, una de les prioritats comunicatives de les organitzacions. Tractar amb la informació i amb els professionals de la informació requereix el màxim rigor, uns coneixements tècnics específics i una metodologia pròpia.
A Manifesta tenim molt clar el valor que té i com s'ha de mantenir una relació estable i professional amb les diferents tipologies de mitjans de comunicació.