06.
RSC Responsabilitat social corporativa
  1. La nostra organització està orientada envers la responsabilitat social corporativa?
  2. I, específicament, la nostra comunicació?
  3. Quins són els valors corporatius que caracteritzen la nostra marca?
  4. Quines àrees de la nostra activitat empresarial poden incorporar-se en un pla estratègic de RSC?
  5. Podem plantejar-nos fer una memòria de RS?
  6. Quina metodologia cal seguir?
  7. Quins són els principals indicadors de control? Què és el GRI?
La Responsabilitat Social Corporativa no és un concepte per quedar bé. Les empreses i organitzacions tenen el deure de dur a terme la seva activitat tractant correctament els seus empleats i proveïdors, aplicant bones pràctiques empresarials, generant confiança entre els seus grups d’interès i impactant el menys possible sobre el medi ambient, entre d’altres. Poder comunicar que planifiquem i fem bé les coses en aquests àmbits millorarà la nostra reputació i la nostra imatge pública.