09.
Patrocini corporatiu
  1. És una bona opció el patrocini d’una activitat o una iniciativa com a acció de comunicació?
  2. S’ajusta a la nostra personalitat i al nostre estil corporatiu?
  3. Com se’n calcula el retorn?
  4. Tenim clar que un patrocini requereix associar-lo a unes accions de comunicació per donar-li notorietat i prestigi?
  5. Com es poden trobar bones oportunitats de patrocini i mitjançant quins canals?
  6. Val la pena el patrocini compartit?
El patrocini corporatiu pot ser un bon complement a un programa més ampli de comunicació. Però no qualsevol proposta, encara que provingui d’institucions o d’entitats de prestigi, s’ajusta als nostres objectius estratègics de comunicació. Cal valorar-ho d’acord amb uns criteris específics d’imatge corporativa i tenir molt clara quina serà la seva contraprestació.
D’altra banda, per reforçar la inversió i optimizar-ne els resultats serà imprescindible explotar al màxim les oportunitats informatives i de relacions públiques que ofereix l’acció objecte del patrocini.