08.
Relacions comunitàries
  1. Què podem fer perquè la nostra marca sigui considerada com una organització responsable amb l’entorn geogràfic més immediat?
  2. Val la pena col·laborar amb l’ajuntament de la localitat on tenim una de les fàbriques de la companyia?
  3. Com es pot aprofitar aquesta cooperació des del punt de vista de la comunicació?
  4. Com milloraríem la relació amb l’associació de veïns o de comerciants que reiteradament qüestiona l’actuació de la nostra entitat?
  5. Seria profitós fer una ronda de presentacions del nostre darrer projecte estrella a les principals entitats locals?
La bona reputació comença en la percepció que té de la nostra entitat l’entorn més immediat. La dinàmica del negoci es ressent quan tenim una relació tensa o problemàtica amb col·lectius propers.
En moltes ocasions la solució a aquests conflictes passa per explicar i presentar els fets de forma professional, per facilitar un diàleg franc i honest, i per adoptar petits canvis en la nostra forma d’operar que constitueixin mostres de bona voluntat cap als interlocutors.